Địa chỉ gxcttdvnlargofl.org đả dời đến chịa chỉ mới cttdvnfl.org địa chỉ củ sẻ hết hạn sau ngày 9 tháng 5 năm 2017.

    Xin quí vị vui lòng dùng địa chỉ mới để đến với trang nhà Giáo Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Florida – USA.

    Xin chân thành cám ơn.

     

    gxcttdvnlargofl.org will expire after May 9th, 2017 and has been moved to cttdvnfl.org. Please use the new address to visit THE HOLY MARTYRS OF VIETNAM PASTORAL MISSION, Florida - USA.

    Thank you
 © 2007 Giáo Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Largo, FL. All Rights Reserved. 


Last updated 3/12/2017
H.N.H.
Palm Harbor, Florida USA.