Hộp Thư

Mail Box


Last updated 1/2/2016
H.N.H.
Palm Harbor, Florida USA.

DIOCESE OF ST. PETERSBURG, FLORIDA


THE HOLY MARTYRS OF VIETNAM PASTORAL MISSION
9099 90th Avenue North - Largo, Florida 33777
Phone: (727)397-7906 - Fax: (727)397-7913
Emergency Call (Khẩn cấp xin gọi): (727)687-1156
Mailing address: P.O.Box 10433 - Largo, FL 33773


Mass Schedule:
Weekdays: Tuesday and Thursday: 6:30 PM
Sunday: 8:00 AM and 9:30 AM
Holy Days: 7:00 PM

This Web-site is designed to help you connect to all the great faith development resources. We welcome you to join with us in living our Catholic Faith to its fullest guided by the Holy Spirit.

 © 2007 Giáo Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Largo, FL. All Rights Reserved. Chương Trình Thánh Lễ:

Ngày Thường: Thứ Ba và Thứ Năm: 6:30 chiều
Chúa Nhật: 8:00 và 9:30 sáng
Thánh Lễ Trọng & Buộc: 7:00 chiều


Thánh Lễ & Ý Lễ Trong Tuần

Suy Niệm

Đức Tân Giám Mục Gregory L. Parkes Gíao Phận St. Petersburg, Florida

Thông Tin & Sinh Hoạt